23012020Jue
Última edición: Jue, 23 Ene 2020 9am

Tres ambulancias de la empresa Ambuibérica, concesionaria del servicio de emergencias del 061 en Vigo, pasaron la noche de este domingo en las dependencias de la Comisaría de López Mora para evitar sabotajes durante el conflicto laboral con los trabajadores.

O Concello de Salvaterra de Miño organiza o próximo domingo 9 de abril, con motivo da conmemoración do Día Mundial da Saúde, a 1ª Xornada “A Saúde, o latexo da nosa vida”, na Praza do Concello, unha xornada totalmente gratuíta e aberta a tódolos públicos.

“Lamentamos informalo/a de que o Organismo citado procedeu contra o Debedor, por vía de constrinximento, na data de referencia, embargando as cantidades reseñadas con cargo aos saldos das contas indicadas, das que é Vde. titular. Isto supón a retención automática das ditas cantidade”.

fitur 2020

sucesos

sanidad